top of page

PŘEPRAVUJEME

  • bagry

  • stroje

  • nadměrné náklady

PROVÁDÍME

  • dopravu sypkých materiálů

  • dopravu kameniva

  • přeprava stavebních a jiných materiálů

  • odvoz i zajištění uložení odpadů - suť, beton, zemina, atd

bottom of page