top of page

Zemní práce

 • hloubení základů rodinných domů

 • hloubení bazénů

 • terénní úpravy 

 • výkopy inženýrských sítí

 • manipulace a nakládka 

 • drobné bourací práce 

 • trhání kořenů

 • čištění potočních a silničních žlabů

 • odvoz suti a hlíny, betonů, aj

 • přesun zeminy, skrývkové práce 

 • a jiné dle dohody

 • zemní práce

bottom of page